Nešpory, adorace, uctění milostného obrazu

Podrobnosti o akci

  • Termín: 9. 8. 2014, 18:00
  • Místo: kostel sv. Kateřiny

Pozvánka

V 18 hodin zazpíváme slavnostní nešpory ze svátku Proměnění Páně, pokloníme se před Nejsvětější svátostí a uctíme milostný obraz Nejsvětějšího Salvátora.