Den otevřených dveří památek

Podrobnosti o akci

  • Termín: 13. 9. 2014
  • Místo: chrudimské kostely

Pozvánka

Všechny památky jsou otevřeny zpravidla od 9 do 17 nebo 18 hodin. \"Program Kostel Nanebevzetí Panny Marie volná prohlídka s výkladem na požádání (9–18 hodin) možnost výstupu na věž kostela Kostel sv. Kateřiny volná prohlídka s výkladem na požádání (9–18 hodin) Kostel sv. Michaela volná prohlídka s výkladem na požádání (9–18 hodin) Kostel Povýšení sv. Kříže (hřbitovní) volná prohlídka s výkladem na požádání (9–18 hodin) Sloup Proměnění Páně (Resselovo náměstí) komentovaná prohlídka (T. Pavlík, 45 minut – ve 13 hodin) (jedná se o výběr z památek otevřených v Chrudimi, na nichž se podílí naše farnost)