Slavení Velikonoc v naší farnosti

1. Svátost smíření před Velikonoci

S ohledem na protiepidemická opatření není možné nabídnout příležitost ke svátosti smíření tak, jak bylo zvykem. V době otevření kostela však je možné se vyzpovídat za dodržení všech hygienických opatření, to znamená: rouška, odstup dva metry. Z důvodů obezřetnosti budeme svátost smíření slavit v kapli Panny Marie Bolestné. Tuto příležitost ať využije pouze ten, kdo cítí naléhavou potřebu svaté zpovědi. Jinak doporučuji udělat si malou osobní kající modlitbu se vzbuzením dokonalé lítosti doma a ke svátosti smíření přistoupit, až nastane normální stav. V ojedinělých případech je možné domluvit slavení svátosti smíření individuálně.

Naléhavě vás prosím, abyste v případě respiračních či jiných zdravotních potíží (kašel, rýma, zvýšená teplota) do kostela v žádném případě nechodili.

2. Slavení bohoslužeb

Květná neděle – mše svatá bude přenášená v 8:30 hodin z farní kaple (www.farnost-chrudim.cz).

Zelený čtvrtek – mše svatá na památku Večeře Páně bude přenášená v 18 hodin z farní kaple.

Velký pátek – v 8 hod budeme přenášet modlitbu se čtením z kaple. Farní kostel bude otevřen za dodržení všech hygienických opatření od 15 do 17 hodin. Svaté přijímání nebudeme dnes podávat ani nebude přenášená žádná bohoslužba. Doporučuji pomodlit se křížovou cestu nebo si přečíst Janovy pašije nebo zkuste najít v blízkosti vašeho obydlí kříž a k němu putujte, abyste ho neokázale, ale upřímně uctili.

Bílá sobota - v 8 hod budeme přenášet modlitbu se čtením z kaple. Farní kostel bude otevřen za dodržení všech hygienických opatření od 15 do 17 hodin. Boží hrob zůstane uzavřen. Velikonoční vigilii nebudeme slavit v plném rozsahu, ale od 20 hodin budeme přenášet z farní kaple bohoslužbu slova, při které požehnáme velikonoční svíci.

Boží hod velikonoční - mše svatá bude přenášená v 8:30 hodin z farní kaple. Farní kostel bude otevřen od 15 do 17 hodin.

 

Žehnání pokrmů na Boží hod je možné uskutečnit v rodině následujícím způsobem:

Žehnací modlitbu pronáší zpravidla otec rodiny, úryvek z Písma může číst někdo jiný. Žehnací modlitbu neprovází ani znamení kříže, ani kropení svěcenou vodou.

Úryvek z Písma pro žehnání pokrmů na výběr: Gn 1,27–31a; Gn 9,1–3, Lk 11,9–13

Žehnací modlitba pro požehnání pokrmů:

Požehnaný jsi, Hospodine, náš Bože,

ty všechno naplňuješ svým požehnáním;

shlédni na nás, když dnes o slavnosti zmrtvýchvstání tvého Syna

děkujeme za tvé dary,

které mají sloužit k uchování našeho pozemského života,

a uč nás přijímat je z tvých rukou tak,

aby všechno směrovalo k tvé oslavě.

Skrze Krista, našeho Pána.

Amen.

 

Změny s ohledem na vývoj situace vyhrazeny. Pro další informace sledujte www.farnost-chrudim.cz.

Chrudim 31. 3. 2020, P. Jiří Heblt