• Skandál v církvi a jeho náprava

    Na téma těžké, a přece důležitéOd 21. do 24. února se v Římě konalo setkání představených všech církevních provincií, kteří diskutovali krajně neradostné téma, jakým způsobem co nejúčinněji bránit děti, mladistvé a slabé před sexuálním zneužíváním ze strany některých pastýřů. Toto téma bylo vynuceno odhaleními často desítky let starých hříchů kněží...

  • Divné slovo POKORA

    Zemitost je klíč k životuLatinské slovo humilitas souvisí se slovem humus, tzn. „země“. Je-li člověk zemitý, stojí-li pevnýma nohama na zemi, pak je „humilis“ – pokorný. Znamená to, že zná své přednosti i omezení, své klady i zápory, umí pravdivě reflektovat svůj život, své jednání a své hranice… Pokorný člověk ví, že dokáže jak skvělé věci, tak i věci zlé. Pokorný člověk ví,...