Nástěnka: AUTORITA

  Nástěnka: AUTORITA

  Při uplatňování autority není snadné najít zlatou střední cestuČím dál, tím zřetelněji vidím, jak je obtížné dobře zastávat úlohu autority. Velmi záhy totiž člověka přepadne chuť poručníkovat kvůli úctě, prestiži nebo obdivu, kterým nás...

  Modlitba růžence

  Modlitba růžence

  V měsíci říjnu vás zveme vždy v pátek od 17:30 hodin ke společné modlitbě růžence zde v kostele NPM. Jednotlivé desátky příslušného růžence vždy uvede krátké zamyšlení. Rádi bychom, aby se do této modlitby zapojily skupiny naší farnosti – začnou muži, a potom budou následovat děti, ženy, mládež a senioři....

  Farní den - změna

  Farní den - změna

  S ohledem na nepříznivý vývoj situace s nemocí covid-19 jsem se rozhodl, že Farní den proběhne pouze v kostele. V 10 hodin bude mše svatá a potom v 16 hodin Modlitba chvály a díků za dar kněžského povolání. Společný oběd a program na faře tedy nebude. Děkuji všem, kteří toto setkání připravovali, moc si toho...

  Katecheze pro děti při mši svaté

  Katecheze pro děti při mši svaté

  Proč?Jde o nabídku pomoci rodičům malých dětí (přibližně do věku, kdy přistupují k 1. sv. přijímání). Impulz přišel od samotných rodičů, kteří chtějí své děti vést k Pánu Bohu. Záleží jim na tom, aby se naučily vnímat, co se při mši děje, zvláště při bohoslužbě slova, aby si z...