• Přátelství

    Náš život určují různé vztahy: všichni jsme něčí děti, máme nebo měli jsme rodiče; někteří z nás máme děti, někteří z nás máme nebo měli jsme manžele a manželky, někteří máme šéfa či podřízené, většinou máme sousedy (pokud nežijeme na samotě). Ale ještě jeden vztah zažil nebo zažívá každý z nás: máme nebo měli jsme přátele. Určitě si vzpomenete aspoň na jednoho přítele či...

  • Vzácná návštěva ve farnosti

    V neděli 9. září se v odpoledních hodinách zastavil v našem kostele pan kardinál Duka. Vracel se z pouti v Luži a projevil přání vidět náš nový oltář. Přivítal jsem ho zde s autorem návrhu Lukášem Pavlíkem. Pan kardinál si se zájmem prohlédl celé dílo a vyslechl krátkou informaci o tomto počinu. Nakonec jsem ho požádal, aby požehnal naší farnosti. Byla to sice letmá, ale velmi...