K Velikonocům

  K Velikonocům

  Nabízíme vám zamyšlení na jednotlivé dny velikonočních svátků.

  Velikonoční bohoslužby

  Velikonoční bohoslužby

  ZELENÝ ČTVRTEK - památka Večeře Páně, při které Pán Ježíš ustanovil Eucharistii a svátost kněžství. Zde v kostele NPM bude mše sv. v 18:00 hodin na poděkování za dar kněžství a eucharistie s obřadem mytí nohou a společným svatým...

  Postní duchovní obnova

  Postní duchovní obnova

  Postní duchovní obnova bude 17. a 18. 3., povede ji P. Josef Matras. V pátek bude mít promluvu při mši svaté. V sobotu bude mše svatá v 8:30 v kostele a po ní budou přednášky na faře. Odpoledne v kostele bude adorace a požehnání, také příležitost ke svátosti smíření.