Adventní cesta

    Adventní cesta

    Pro letošní advent jsem připravila Adventní cestu k Betlému. Budu ráda, když spolu touto cestou projdeme adventní dobou. Inspirací k jejímu sestavení je letošní výročí 800 let od doby, kdy sv. František z Assisi postavil první betlém. 

    Plnomocné odpustky lze letos opět získat od 25. října do 8. listopadu

    Plnomocné odpustky lze letos opět získat od 25. října do 8. listopadu

    Památka všech zemřelých, lidově označovaná jako „Dušičky“, je vzpomínkou na zesnulé, kteří ještě nejsou dokonale připraveni ke vstupu do plného společenství s Bohem a jsou ve fázi „očišťování“. Církev, s odvoláním na některé biblické texty, nazývá toto konečné očišťování „očistcem“....