• Modlitby k farní pouti do Polska (i do všedních dnů)

    Za pár hodin se společně vydáme na farní pouť do Polska za rodiny, za děti, za otce a matky, za zachování víry v rodinách. Nabízím brožuru, kterou jsem pro naše společné putování vytvořila.Petra Pudilová Brožurka s modlitbami na farní pouť do Polska

  • První svaté přijímání a biřmování

    V novém školním roce začne v naší farnosti příprava na první svaté přijímání a na svátost biřmování.Příprava na první svaté přijímání je určena pro děti 2. - 3. tříd. Bude probíhat v rámci výuky v hodinách náboženství a od ledna na ni naváže intenzivní příprava dětí a rodičů, kterou povede P. Jiří.Svátost biřmování mohou přijat mladí od 14...