Cena Patrimonium pro futuro 2022 putovala do Chrudimi

    Cena Patrimonium pro futuro 2022 putovala do Chrudimi

    Mimořádného úspěchu se dostalo chrudimské farnosti.Římskokatolická farnost – arciděkanství Chrudim byla oceněna prestižní cenou na celostátní soutěži Patrimonium pro futura 2022, kterou každoročně pořádá Národní památkový ústav. Oceněnou památkou v kategorii restaurování památky je oltář Panny Marie...

    Mše svaté pro děti, mládež a rodiny

    Mše svaté pro děti, mládež a rodiny

    V úterý 15. 11. bude v 17 hodin ve farní kapli mše svatá pro rodiny s dětmi. Těšíme se na toto nové setkání, přijďte. Další mše pro děti, mládež a rodiny jsou na plakátku.