• BUĎ OTCEM

    „Mnoho mužů má děti, ale málo dětí má otce.“Chtěl bych k vám promluvit o otcovství, ale je samozřejmé, že mluvím-li o otcovství, mám na mysli i mateřství.Zdá se mi, že láska otcovská i mateřská svou hloubkou a intenzitou přesahuje všechny druhy lásky, dokonce i lásku manželskou. Dokonce se k ní i vztahuje a podobá se jí ve všem, co je v ní nejlepšího...

  • KDYŽ BŮH MLČÍ

    Fascinuje mě Bílá sobota„Vzali mého Pána a nevím, kam ho dali.“ (Jan 20, 13)Fascinuje mě Bílá sobota. Bible nám o tomto tajemném dni, který je vklíněn mezi ukřižování a vzkříšení a v němž Bůh dovolil, aby celé Jeho stvoření žilo bez odpovědi, neříká skoro nic. Je to den plný zmatku a ticha.Víme, že Ježíš za nás včera zemřel. Věříme, že zítra se mohou dít...