• Nebe, peklo, očistec...

    Před Bohem budu konfrontován se svou skutečnou realitou a pravdou o soběVěřím v život věčný. Věřím, že smrt není konec, nýbrž nový začátek. Věřím, že smrtí vstoupím do Boží lásky. Ale před Bohem budu konfrontován i se svou skutečnou realitou a pravdou o sobě. A tehdy poznám, že jsem se v mnohém Bohu uzavíral a nežil jsem v souladu s ním...

  • Modlitby k farní pouti do Polska (i do všedních dnů)

    Za pár hodin se společně vydáme na farní pouť do Polska za rodiny, za děti, za otce a matky, za zachování víry v rodinách. Nabízím brožuru, kterou jsem pro naše společné putování vytvořila.Petra Pudilová Brožurka s modlitbami na farní pouť do Polska