Prohlášení biskupů Čech, Moravy a Slezska

  Prohlášení biskupů Čech, Moravy a Slezska

  Drazí bratři a sestry,všichni cítíme, jak silně pandemie koronaviru ovlivnila náš život. Mnozí z vás volají po větší aktivitě biskupů pro uvolnění bohoslužeb. S vládou jsme jednali mnohokrát a stížnost na neústavnost omezení bohoslužeb je i u Ústavního soudu....

  Knihy a Salvátorské oplatky ke koupi

  Knihy a Salvátorské oplatky ke koupi

  Využijte v předvánoční době v čase otevřeného kostela samoobslužný prodej knih s náboženskou tematikou - nabízíme knihy pro děti i dospělé, beletrii i naučnou duchovní četbu, bible, Youcat a další zajímavé tituly. Můžeme také objednat knihy dle vašeho výběru, obracejte se na farní...

  Ježíšův učedník v době koronaviru

  Ježíšův učedník v době koronaviru

  Poslechněte si velmi zajímavou přednášku P. Vojtěcha Kodeta z 16. 10. 2020 https://vojtechkodet.cz/prednasky-a-kazani/k-poslechu/prednasky/jezisuv-ucednik-v-dobe-koronaviru

  Ohlášky 1. 11. 2020

  Ohlášky 1. 11. 2020

  - Přistoupit ke svatému přijímání v následujícím týdnu je možné v neděli, v pondělí na Památku všech věrných zemřelých, ve středu a pátek od 16 do 18 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie za přísných hygienických opatření. V tuto dobu je také možná...

  Modlitba za zemřelé

  Modlitba za zemřelé

  MODLITBA ZA ZEMŘELÉ Dobrý Bože, ty jsi Stvořitel a Dárce života.Děkujeme ti za život náši životy našich příbuzných a přátel.S důvěrou ti svěřujemenaše zemřelé a prosíme,abys je přijal do náruče své lásky.Ukaž jim...