Modlitba v době koronaviru

  Modlitba v době koronaviru

  Všemohoucí a věčný Bože,od kterého dostává celý vesmír energii, existenci a život,přicházíme k tobě, abychom prosili o tvé milosrdenství,protože dnes znovu zakoušíme křehkost lidského stavuve zkušenosti nové virové epidemie. Věříme, že ty...

  Litanie v čase nakažlivých nemocí

  Litanie v čase nakažlivých nemocí

  Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se.Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.Bože Synu, Vykupiteli světa, smiluj se nad...

  Křížová cesta v době pandemie koronaviru

  Křížová cesta v době pandemie koronaviru

  Kříž je znakem spásy. Kříž je naše síla. Ke kříži se utíkáme, protože je naším vysvobozením. Kde jsi v tom všem, Pane? Kde jsi v tom všem, co nyní prožíváme? Kráčíš s námi a před námi. Dávno jsi tu cestu prošel.1. zastavení - Pán Ježíš je odsouzen k smrtiK....

  Prosba o příspěvek do "sbírky".

  Prosba o příspěvek do "sbírky".

  Bratři a sestry, vím, že řadě z Vás současná situace přináší i značnou ekonomickou nejistotu, přesto Vás, kteří tu možnost máte, chci poprosit o finanční podporu naší farnosti. Většina našich příjmů pochází totiž ze sbírek a ty se teď nekonají, faktury však platit musíme. Budu vděčný za jakýkoliv...

  Videoseriál: Velikonoce v rodině

  Videoseriál: Velikonoce v rodině

  Jako součást přípravy na Velikonoce zpracovala liturgická komise ČBK sérii několika krátkých videí „Velikonoce v rodině“, která mohou napomoci rodinnému i osobnímu prožívání velikonočních událostí. Více naleznete na www.liturgie.cz. Úvodní...