Ohlášky 1. 11. 2020

- Přistoupit ke svatému přijímání v následujícím týdnu je možné v neděli, v pondělí na Památku všech věrných zemřelých, ve středu a pátek od 16 do 18 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie za přísných hygienických opatření. V tuto dobu je také možná svátost smíření. V kostele se prosím nezdržujte déle, než je nezbytně nutné.

- S ohledem na opatření proti šíření koronaviru není možná pobožnost na hřbitově, je však možné využít osobní návštěvu hřbitova k modlitbě za zemřelé.

- Možnost získání odpustků pro duše v očistci je rozšířena na celý měsíc listopad za stanovených podmínek (viz příloha).

- Zveme vás k modlitebnímu řetězci 24 hodin modliteb.

- Pokud to bude možné, chceme přenášet on-line bohoslužby v pátek a v neděli. 

- Kostel NPM bude otevřen k tiché adoraci ve čtvrtek a v neděli od 19:30 do 20:30 hodin.

 

V Chrudimi 30. 10. 2020