Postní duchovní obnova

Postní duchovní obnova bude 17. a 18. 3., povede ji P. Josef Matras. V pátek bude mít promluvu při mši svaté. V sobotu bude mše svatá v 8:30 v kostele a po ní budou přednášky na faře. Odpoledne v kostele bude adorace a požehnání, také příležitost ke svátosti smíření.