Otevřený kostel

Od 1. 7. do 31. 8. 2023 bude kostel Nanebevzetí Panny Marie otevřený denně od 11:00 od 17:00 hod. Průvodcovskou službu se i v letošním roce podařilo zajistit ve spolupráci s Chrudimskou besedou.