Podzimní farní pouť

Díky Bohu za vydařenou pouť i všem, kteří jeli...