Postní duchovní aktivita v naší farnosti

Postní duchovní aktivita v naší farnosti

„Nezapomínejme se modlit za sebe navzájem. Modlitba je naše největší síla.“ Papež František