SMSky s poselstvím 5. díl

„Nikdo nežije sám. Nikdo nehřeší sám. Nikdo nebude spasen sám. Nikdy není zbytečné ani příliš pozdě na to, abychom se dotkli srdce druhého.“


Světlo je osudovým slovem světa, ať je i naším slovem! Máme a chceme úplně vážně jít se světlem a chodit jako děti světla. Ano, nosiči světla, světlem máme být ve světě. Svět to musí vidět a každý den zakoušet, že sloužíme světlu, že neseme světlo v srdci a v ruce. ...
Nenaříkej, když tě ze všech stran obklopuje temnota, když se všechny přechodné radosti změnily ve ztrátu a smutek, jen když v srdci svítí světlo! Buď světlem, které je na nebi upevněno a v nebi věčně svítí.

(z knihy: Úvahy věřících; Dr. Jaroslav Studený)