P. Josef Smola: O svatém Václavovi (kázání)

Ve sváteční promluvě pan vikář hovořil o svatém Václavovi, kdy připomínal jeho podobnost s Abrahamem i Kristem, rozebíral vliv i na bratra Boleslava, který světce nechal zavraždit a později svého činu litoval... (kázání P. Josefa Smoly, mše svatá...

Zobrazit článek

P. Jan Paseka: Student svatý Pavel (kázání)

V roce svatého Pavla jsme si začali vyprávět o apoštolovi národů. V první části se dozvíme o jeho původním povolání, že rád chodil do školy a byl horlivým židem. Dnešní vyprávění je přerušeno Pavlovou cestou do Damašku, při které ho oslepilo světlo...

Zobrazit článek

P. Jan Paseka: Foukni a krása se objeví (kázání)

Při premiéře P. Jana Paseky na chrudimských dětských mších se pan farář ptal dětí, zda by chtěly být úplně sami, zopakoval si s nimi některé apoštoly či se tázal, kdo hraje na dechové nástroje. Tématem však byl Duch Svatý, který působil na apoštoly a...

Zobrazit článek

P. Josef Smola: Proměnění Páně (kázání)

Ježíš se zjevuje třem apoštolům ve velké slávě. Ale vzápětí sestupuje dolů z hory a chystá se na utrpení kříže. I my přinášejme své obtíže ve spojení s Kristem, abychom pak mohli vstoupit do slávy jako Ježíš. (kázání P. Josefa Smoly, mše...

Zobrazit článek

P. Vladislav Brokeš: Táhneme své batohy (kázání)

Při mši svaté čerstvého novokněze P. Jana Barborky v jeho kaplanském působišti ve Vysokém Veselí se P. Vladislav Brokeš zamýšlel nad tím, že si každý neseme batoh nedorozumění, bolestí a trápení, ale Pán Ježíš nám nabízí, že nám s ním pomůže....

Zobrazit článek

P. Josef Smola: Ecclesia Kyriaké (kázání)

Zamyšlení o církvi, Nové smlouvě, že každý z nás má bý »Skálou, na které Ježíš buduje Svou církev« a o svatých apoštolech Petrovi a Pavlovi. (kázání P. Josefa Smoly, mše svatá při svátku Svatých Petra a Pavla, Chrudim, neděle...

Zobrazit článek

P. Josef Smola: Chléb života (kázání)

Při prvním svatém přijímání jsme se zamýšleli nad dvojím pokrmem: každodenním a věčným. Spolu s kázáním si připomeňme i přímluvy a společné modlitby dětí a rodičů po svatém přijímání. (kázání P. Josefa Smoly, mše svatá s udílením...

Zobrazit článek

P. Jaroslav Axler: Nebuďme slepí! (kázání)

Při postní mši svaté si děti vyzkoušely, jaké to je nevidět. Pokusily se odhadovat, co drží v ruce, ale i jakou barvu jejich předmět má či kolik je na něm zobrazeno osob... Ve svém životě musíme vidět, abychom znali odpovědi na důležité otázky. (kázání...

Zobrazit článek

Náboženství 2007/2008 (21. lekce)

Článek vám přináší několik stručných myšlenek z pátečního vyučování náboženství v naší farnosti. Spolu s P. Josefem Smolou a P. Pavlem Hájkem postupně studujeme Katechismus katolické církve a navazujeme na

Zobrazit článek

Kázání otce Jaroslava Axlera 2007/2008

Poděkování: Díky vstřícnosti otce Jaroslava si můžeme vzpomenout na kázání, která pronesl při školních mších svatých v roce 2007/2008. Při představení každé homilie vybíráme krátký výklad a uvádíme, kdo měl ten den přímluvy.

Zobrazit článek