Pastorační rada

Pastorační rada je poradním orgánem faráře. Úkolem pastorační rady je pomoc při tvorbě a organizaci aktivit, které vytvářejí a podporují život farního společenství. Polovina členů pastorační rady je zvolena farníky, polovina je jmenována farářem na čtyřleté období. Automaticky je členem pastorační rady duchovní správce farnosti.

Duchovní:

 • P. Jan Šlégr – předseda PR
 • Pavel Starý – jáhen

Do pastorační rady farnosti (dále PR) byli podle Stanov (II./1.c) přímo delegováni:

 • Roman Pešek – za Farní charitu
 • Tomáš Židek – za varhaníky a chrámový sbor

Do PR byli podle Stanov (II./1.d) farním společenstvím zvoleni:

 • Fidlerová Klára
 • Měkota Daniel
 • Pavlík Tomáš
 • Pudilová Petra
 • Soukal Petr

Do PR byli podle Stanov (II./1.e) farářem svobodně jmenováni:

 • Boháč Josef
 • Kopecký Viliam
 • Pudil Pavel
 • Šmídková Marie
 • Vostrovský Josef


V Chrudimi 18. 10. 2020 P. Jiří Heblt, arciděkan


Ekonomická rada


Na základě rozhodnutí otce biskupa a v souhlasu s příslušnými ustanoveními Kodexu kanonického práva jmenoval P. Jiří Heblt ekonomickou radu farnosti.

P. Jan Šlégr (předseda ER)
Drahokoupil Josef
Hotra Stanislav
Pudilová Petra