Pastorační rada

Pastorační rada je poradním orgánem faráře. Úkolem pastorační rady je pomoc při tvorbě a organizaci aktivit, které vytvářejí a podporují život farního společenství. Polovina členů pastorační rady je zvolena farníky, polovina je jmenována farářem na čtyřleté období. Automaticky je členem pastorační rady duchovní správce farnosti.

P. Jiří Heblt – předseda PR
Starý Pavel

Boháč Josef
Fidlerová Klára
Kopecký Viliam
Novotná Bohumila
Pavlík Tomáš
Petrusová Hana
Pudilová Petra
Soukal Petr
Šmídková Marie
Vostrovský Josef
Vtípil Petr
Tomáš Židek

Ekonomická rada


Na základě rozhodnutí otce biskupa a v souhlasu s příslušnými ustanoveními Kodexu kanonického práva jmenoval P. Jiří Heblt ekonomickou radu farnosti.

P. Jiří Heblt (předseda ER)
Drahokoupil Josef
Hotra Stanislav
Pudilová Petra