Video: Sklízení vánočních stromků a betlémů

  Video: Sklízení vánočních stromků a betlémů

  V pátek 15. 1. 2021 jsme po večerní mši svaté sklidili vánoční stromky a betlémy. Děkujeme všem, kteří přišli pomoct. Šlo to velmi rychle. Na krátké video se můžete podívat na YouTube - https://www.youtube.com/watch?v=myCQft2pMVk. 

  Výzva

  Výzva

  Bratři a sestry,současná složitá a nelehká situace v souvislosti s šířením nového typu koronaviru způsobujícího onemocnění covid-19 již má znatelné dopady i v oblasti ekonomiky a financí. ( …)Chceme dát možnost věřícím zaslat finanční prostředky bezhotovostní formou...

  Rok 2020 v naší farnosti

  Rok 2020 v naší farnosti

  Pastorační aktivity:Rok 2020 začal jako každý jiný, proběhla Tříkrálová sbírka, společenský večer ve Stolanech a karneval pro děti. Začala příprava dětí na první svaté přijímání a pokračovala příprava na biřmování. V únoru na svátek Panny Marie Lurdské...