• ROK 2019 V NAŠÍ FARNOSTI

    Pastorační aktivity:- začátkem ledna opět ve farnosti proběhla Tříkrálová sbírka- 2. 3. byl společenský večer naší farnosti ve Stolanech- v postní době jsme se připojili k výzvě papeže Františka „24 hodin s Bohem“ adorací v kostele Nanebevzetí Panny Marie- od března jsme se zapojili do Mimořádného misijního měsíce vyhlášeného papežem Františkem....

  • Nástěnka: Světlo

    Veď mne, ty jemné Světlo, veď mne temnotami, které tísní.Noc je temná, domov je daleko. Veď mne, jemné Světlo.Veď mne kupředu! Upevni mé kroky.Neprosím tě, abych viděl příliš do dáli.Stačí, abych viděl právě na jeden krok,na ten první krok.Veď mne kupředu, jemné Světlo.