• Dobročinná aukce podpoří nekomerční půjčovnu zdravotních pomůcek Farní charity Chrudim

    Z výtěžku aukce dojde k pořízení zdravotních pomůcek (například invalidní vozíky, polohovací postele), které budou k dispozici formou nekomerčního zapůjčení prostřednictvím Farní charity Chrudim. Stav vybavení půjčovny v současné době neodpovídá velkému zájmu klientů, většinu zdravotních pomůcek je třeba obměnit z důvodu špatného technického stavu.

  • BUĎ OTCEM

    „Mnoho mužů má děti, ale málo dětí má otce.“Chtěl bych k vám promluvit o otcovství, ale je samozřejmé, že mluvím-li o otcovství, mám na mysli i mateřství.Zdá se mi, že láska otcovská i mateřská svou hloubkou a intenzitou přesahuje všechny druhy lásky, dokonce i lásku manželskou. Dokonce se k ní i vztahuje a podobá se jí ve všem, co je v ní nejlepšího...