Biskupové k synodálnímu procesu

  Biskupové k synodálnímu procesu

  Drahé sestry a drazí bratři!Celá církev se v těchto dnech vydává na společnou cestu, aby zakusila synodalitu. Slovo synoda znamená doslova „společně na cestě“. Jde o nový impuls papeže Františka a jeho spolupracovníků, abychom...

  Nešpory ke cti Nejsvětějšího Salvátora

  Nešpory ke cti Nejsvětějšího Salvátora

                          Máme rádi roční období kolem chrudimské pouti. Máme rádi i naši Salvátorskou pouť spojenou s různými dojmy a zážitky, které se měnily v průběhu času. S přibývajícím věkem to jsou...

  Výuka náboženství

  Výuka náboženství

  Výuka náboženství bude v nastávajícím školním roce probíhat dle uvedeného rozpisu. Děti z MŠ a z prvního stupně ZŠ bude učit B. Novotná, žákům z druhého stupně ZŠ se bude věnovat P. Jan Šlégr.Zapisování na hodiny náboženství bude od 1. září, samotná výuka začne 16. září. Vyučovat se bude na...

  Otevřený kostel

  Otevřený kostel

  Během prázdnin je kostel Nanebevzetí Panny Marie otevřený k modlitbě či prohlídce na požádání každý den od 11 do 17 hodin.

  Poslední slovo – ještě jedno.

  Poslední slovo – ještě jedno.

  Milí bratři a sestry, píši Vám v pondělí večer 26. července a stále ve mně rezonují všechna setkání posledních dní: ta oficiální, ale i ta neformální. Silná pro mě byla včerejší půlhodina na konci ranní mše svaté. Krásné přání i každé naše podání ruky, každé naše slovo najednou nabývalo...