Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Již z dálky vítá všechny přijíždějící do Chrudimi arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie. Založen byl před rokem 1338. Zásadní změny prodělal chrám v 16. a 17. století a v letech 1850–1892, kdy architekt František Schmoranz sáhl po novogotické úpravě zahrnující přestavbu západního průčelí s věžemi. Chrám je farním kostelem chrudimské farnosti. Pouť k obrazu Svatého Salvátora slavíme v neděli kolem svátku Proměnění Páně (6. srpna), titul kostela 15. srpna.

Zobrazit na mapěNejbližší bohoslužby na tomto místě

Neděle 28. 5. 2023 - Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
8:30NPMZa farnost.
První svaté přijímání. Sbírka jsou na pastorační aktivity biskupství.
Pondělí 29. 5. 2023 - Památka Panny Marie, Matky církve
Na tomto místě bohoslužba není.
Úterý 30. 5. 2023 - Památka sv. Zdislavy
Na tomto místě bohoslužba není.
Středa 31. 5. 2023 - Svátek Navštívení Panny Marie
18:00NPMZa dobrodince farnosti.
Změna
Čtvrtek 1. 6. 2023 - Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Na tomto místě bohoslužba není.
Pátek 2. 6. 2023
18:00NPMZa Karla a Josefu Tesaříkovy.
Od 8 do 16 hodin celodenní adorace Od 16 hodin příležitost ke svátosti smíření.
Sobota 3. 6. 2023 - Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
Na tomto místě bohoslužba není.
Neděle 4. 6. 2023 - Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
8:30NPMZa farnost.