Farní kaple (Neposkvrněného Srdce Panny Marie)Nejbližší bohoslužby na tomto místě

Neděle 4. 6. 2023 - Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Na tomto místě bohoslužba není.
Pondělí 5. 6. 2023 - Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
Na tomto místě bohoslužba není.
Úterý 6. 6. 2023
Na tomto místě bohoslužba není.
Středa 7. 6. 2023
17:00kapleMše pro rodiny s dětmi.
V 18:00 Večer chval ve Spolkovém domě. V 19:00 adorace v kapli na faře.
Čtvrtek 8. 6. 2023
Na tomto místě bohoslužba není.
Pátek 9. 6. 2023
Na tomto místě bohoslužba není.
Sobota 10. 6. 2023
Na tomto místě bohoslužba není.
Neděle 11. 6. 2023 - Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ
Na tomto místě bohoslužba není.