Výuka náboženství

V chrudimské farnosti se učí náboženství od předškolního věku do 9. třídy. Výuka probíhá v budově fary ve farním sále.

Děti jsou v hodinách náboženství vedeny k modlitbě, účasti na bohoslužbách, rozlišování dobra a zla v životě, poznávají život Ježíš Krista, základy křesťanství a katolické víry naukově, ale také prostřednictvím soutěží, her, zpěvu a výtvarných aktivit.

Třída Den Hodina Místo Vyučující Začátek
MŠ a 1. třída čtvrtek 15:00 - 15:45 farní sál Bohumila Novotná 14. 9. 2023
2. - 3. třída čtvrtek 16:00 - 16:45 farní sál Bohumila Novotná 14. 9. 2023
4. - 5. třída pátek 13:50 - 14:35 farní sál Bohumila Novotná 15. 9. 2023
6. - 8. třída pátek 14:45 - 15:30 farní sál Bohumila Novotná 15. 9. 2023


Přihlašování je možné do 11. 9. 2023.

Vyplnit přihlášku na náboženství