Výuka náboženství

V chrudimské farnosti se učí náboženství od předškolního věku do 9. třídy. Výuka probíhá v budově fary ve farním sále a v učebně, kde vyučuje Dr. Tomáš Pavlík, Soňa Vtípilová, sestra Gratia a také na základní škole Dr. Peška s p. uč. Poláčkovou.

Děti jsou v hodinách náboženství vedeny k modlitbě, účasti na bohoslužbách, rozlišování dobra a zla v životě, poznávají život Ježíš Krista, základy křesťanství a katolické víry naukově, ale také prostřednictvím soutěží, her, zpěvu a výtvarných aktivit.

Třída Den Hodina Místo Vyučující Začátek
MŠ + 1. – 3. třída ZŠ čtvrtek 15:30 – 16:15 učebna fara Dr. Tomáš Pavlík 26. 9.
4. a 5. třída ZŠ pátek 16:00 – 16:45 farní sál Soňa Vtípilová 27. 9.
6. a 7. třída ZŠ pátek 14:30 – 15:30 farní sál s. Gratia 13. 9.
8. a 9. třída ZŠ pátek 17:00 – 17:45 farní sál Soňa Vtípilová 27. 9.
ZŠ Dr. Peška středa 14:00 – 14:45 O. Poláčková 2. 10.
Vyplnit přihlášku na náboženství