Výuka náboženství

V chrudimské farnosti se učí náboženství od předškolního věku do 9. třídy. Výuka probíhá v budově fary ve farním sále a v učebně, kde vyučuje Dr. Tomáš Pavlík, Soňa Vtípilová, sestra Gratia a také na základní škole Dr. Peška s p. uč. Poláčkovou.

Děti jsou v hodinách náboženství vedeny k modlitbě, účasti na bohoslužbách, rozlišování dobra a zla v životě, poznávají život Ježíš Krista, základy křesťanství a katolické víry naukově, ale také prostřednictvím soutěží, her, zpěvu a výtvarných aktivit.

Třída Den Hodina Místo Vyučující Začátek
MŠ + 1. třída ZŠ čtvrtek 15:30 – 16:15 učebna fara Dr. Tomáš Pavlík 20. 9.
2. a 3. třída ZŠ čtvrtek 16:30 – 17:15 učebna fara Dr. Tomáš Pavlík 20. 9.
4. a 5. třída ZŠ čtvrtek 15:30 - 16:15 farní sál Soňa Vtípilová 20. 9.
6. a 7. třída ZŠ pátek 14:30 - 15:30 farní sál s. Gratia 21. 9.
8. a 9. třída ZŠ pátek 17:00 - 17:45 farní sál Soňa Vtípilová 21. 9.
ZŠ Dr. Peška středa 14:00 – 14:45 ZŠ Dr. Peška Olga Poláčková 3. 10.