Výuka náboženství

V chrudimské farnosti se učí náboženství od předškolního věku do 9. třídy. Výuka probíhá v budově fary ve farním sále a v učebně, kde vyučuje P. Jan Šlégr a Bohumila Novotná.

Děti jsou v hodinách náboženství vedeny k modlitbě, účasti na bohoslužbách, rozlišování dobra a zla v životě, poznávají život Ježíš Krista, základy křesťanství a katolické víry naukově, ale také prostřednictvím soutěží, her, zpěvu a výtvarných aktivit.

Třída Den Hodina Místo Vyučující Začátek
MŠ a 1. třída ZŠ čtvrtek 15:15 – 16:00 farní sál Bohumila Novotná 15. 9.
2. a 3. třída ZŠ čtvrtek 16:05 – 16:50 farní sál Bohumila Novotná 15. 9.
4. a 5. třída ZŠ pátek 14:00 – 14:45 farní sál Bohumila Novotná 16. 9.
6. a 7. třída ZŠ pátek 15:00 – 15:45 farní sál P. Šlégr 16. 9.
8. a 9. třída ZŠ pátek 16:00 – 16:45 * farní sál P. Šlégr 16. 9.
* 1. pátek v měsíci výuka nebude