Výuka náboženství

V chrudimské farnosti se učí náboženství od 1. do 9. třídy. Výuka probíhá v budově fary ve farním sále a v učebně, kde vyučuje Dr. Tomáš Pavlík a Miroslav Metoděj Orel a také na základní škole Dr. Peška s p. uč. Poláčkovou.

V rámci výuky 2. a 3. tříd probíhá příprava dětí k prvnímu svatému přijímání. Od konce ledna 2018 bude na tuto svátost probíhat bezprostřední příprava dětí a rodičů s P. Jiřím.

Děti jsou v hodinách náboženství vedeny k modlitbě, účasti na bohoslužbách, rozlišování dobra a zla v životě, poznávají život Ježíš Krista, základy křesťanství a katolické víry naukově, ale také prostřednictvím soutěží, her, zpěvu a výtvarných aktivit. Při výuce jsou používány také poslechy CD a DVD s křesťanskou tématikou.

Třída Den Hodina Místo Vyučující
MŠ + 1. třída ZŠ čtvrtek 15:30 – 16:15 učebna fara Dr. Tomáš Pavlík
2. a 3. třída ZŠ čtvrtek 16:30 – 17:15 učebna fara Dr. Tomáš Pavlík
4. a 5. třída ZŠ čtvrtek 15:00 - 16:00 farní sál Metoděj Orel
6. a 7. třída ZŠ středa 14:30 - 15:30 * farní sál Metoděj Orel
8. a 9. třída ZŠ pátek 15:45 - 16:45 ** farní sál Metoděj Orel
ZŠ Dr. Peška středa 14:00 – 14:45 ZŠ Dr. Peška Olga Poláčková

* Pokud někdo nemůže v daný čas, je možné se domluvit na individuálním vyučování.
** Příležitostně podle ohlášení v úterý v 19:00.

Pokud jste děti nepřihlásili a máte zájem, aby hodiny náboženství navštěvovaly, napište do farní kanceláře.