Bohoslužby tohoto týdne

Neděle 28. 11. 2021 - 1. neděle adventní
8:30NPMZa farnost.
Při všech mších svatých požehnáme vaše adventní věnce.
10:30VejvanoviceNa dobrý úmysl.
18:00Sv. KateřinaZa Hanu a Františka Berákovy a Miladu a Františka Starých.
Pondělí 29. 11. 2021
18:00NPMZa Pavla Šanderu a rodinu Šanderovu a Kábrtovu.
Úterý 30. 11. 2021 - Svátek sv. Ondřeje, apoštola
18:00NPMZa zdar operace.
Středa 1. 12. 2021
7:00Sv. KateřinaZa + Milana Szcuka.
V 19 hodin bude adorace v kapli na faře.
14:00Ve 14 hodin je plánovaná mše svatá v nemocnici.
Čtvrtek 2. 12. 2021
18:00Sv. KateřinaZa Jana a Miroslavu Vrabcovy a za živé a zemřelé členy rodu z obojí strany.
Od 17:30 hodin adorace v kostele sv. Kateřiny.
Pátek 3. 12. 2021 - Památka sv. Františka Xaverského
18:00NPMNa dobrý úmysl.
Sobota 4. 12. 2021
7:00NPMZa vnuka, za Nelu, rodiče, prarodiče a pomoc Boží.
17:00PouchobradyMše svatá s nedělní liturgií.
Neděle 5. 12. 2021 - 2. neděle adventní
8:30NPMZa farnost.
10:30VejvanoviceNa dobrý úmysl.
18:00Sv. KateřinaZa Ludmilu Olexovou, rodiče a sourozence.