Bohoslužby tohoto týdne

Neděle 21. 7. 2024 - 16. neděle v mezidobí
8:30NPMZa farnost.
Sbírky této neděle jsou určeny na opravu lavic ve farním kostele.
10:30VejvanoviceNa dobrý úmysl.
18:00Sv. KateřinaNa dobrý úmysl.
Pondělí 22. 7. 2024 - Svátek sv. Marie Magdalény
18:00Sv. MichaelZa + manžela.
Úterý 23. 7. 2024 - Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
15:00V 15 hodin mše v PD u pivovaru.
18:00Sv. MichaelNa dobrý úmysl.
Středa 24. 7. 2024
7:30Sv. KateřinaZa kněžská a řeholní povolání.
Čtvrtek 25. 7. 2024 - Svátek sv. Jakuba, apoštola
18:00Sv. KateřinaNa dobrý úmysl.
Pátek 26. 7. 2024 - Památka sv. Jáchyma a Anna, rodičů Panny Marie
18:00NPMNa dobrý úmysl.
Sobota 27. 7. 2024
7:30NPMNa dobrý úmysl.
18:00MarkoviceMše svatá s nedělní liturgií.
Neděle 28. 7. 2024 - 17. neděle v mezidobí
8:30NPMZa farnost.
10:30VejvanoviceNa dobrý úmysl.
18:00Sv. KateřinaZa + manžele Boženu a Josefa Bulíčkovy.

Kompletní přehled bohoslužeb na rok 2024 můžete zobrazit zde.