Litanie loretánská

Panno Marie, pomoz nám, abych s tebou dokázali naváhat hlubší vztah. Každý den mariánského měsíce 2008 jsme s Tebou rozjímali nad tajemstvími z litanií...

Zobrazit článek

Litanie loretánská

Panno Marie, pomoz nám, abych s tebou dokázali letos v květnu naváhat hlubší vztah. Pomoz nám každý den rozjímat nad tajemstvími z litanií...

Zobrazit článek

Litanie loretánská

Panno Marie, pomoz nám, abych s tebou dokázali letos v květnu naváhat hlubší vztah. Pomoz nám každý den rozjímat nad tajemstvími z litanií...

Zobrazit článek

P. Pavel Rousek: Na cestě s Ježíšem (kázání)

Jak nás provází po cestě Pán Ježíš? A co znamená „čas ztracený pro Boha“? Otec Pavel Rousek odpověděl děvčatům na tyto otázky při kázání v Kočí, kam připutovali na pouť ze Slatiňan. (kázání P. Pavla Rouska, mše svatá v rámci pouti při...

Zobrazit článek

Litanie loretánská

Panno Marie, pomoz nám, abych s tebou dokázali letos v květnu naváhat hlubší vztah. Pomoz nám každý den rozjímat nad tajemstvími z litanií...

Zobrazit článek

Litanie loretánská

Panno Marie, pomoz nám, abych s tebou dokázali letos v květnu naváhat hlubší vztah. Pomoz nám každý den rozjímat nad tajemstvími z litanií...

Zobrazit článek

Litanie loretánská

Panno Marie, pomoz nám, abych s tebou dokázali letos v květnu naváhat hlubší vztah. Pomoz nám každý den rozjímat nad tajemstvími z litanií...

Zobrazit článek

Litanie loretánská

Panno Marie, pomoz nám, abych s tebou dokázali letos v květnu naváhat hlubší vztah. Pomoz nám každý den rozjímat nad tajemstvími z litanií...

Zobrazit článek

Litanie loretánská

Panno Marie, pomoz nám, abych s tebou dokázali letos v květnu naváhat hlubší vztah. Pomoz nám každý den rozjímat nad tajemstvími z litanií...

Zobrazit článek

Litanie loretánská

Panno Marie, pomoz nám, abych s tebou dokázali letos v květnu naváhat hlubší vztah. Pomoz nám každý den rozjímat nad tajemstvími z litanií...

Zobrazit článek

P. Josef Smola: Duch Lásky (kázání)

Zamyšlení z Letnic o Duchu Svatém, který je Pravdou a Láskou, srovnání Staré a Nové smlouvy, o působení Ducha Svatého v nás či náročnosti života... (kázání P. Josefa Smoly, mše svatá na slavnost Seslání Ducha Svatého, Chrudim, neděle...

Zobrazit článek

P. Josef Smola: Bůh v nebi i s námi (kázání)

O synovství nás i Ježíše, pozemském přibližování Boží vznešenosti, myšlenkách svatého Augustina, hlásání evangelia, pokorné Panně Marii i oslavě obyčejného života se svatým Josefem... (kázání P. Josefa Smoly, mše svatá na slavnost...

Zobrazit článek