Farní den - změna

    Farní den - změna

    S ohledem na nepříznivý vývoj situace s nemocí covid-19 jsem se rozhodl, že Farní den proběhne pouze v kostele. V 10 hodin bude mše svatá a potom v 16 hodin Modlitba chvály a díků za dar kněžského povolání. Společný oběd a program na faře tedy nebude. Děkuji všem, kteří toto setkání připravovali, moc si toho...

    Katecheze pro děti při mši svaté

    Katecheze pro děti při mši svaté

    Proč?Jde o nabídku pomoci rodičům malých dětí (přibližně do věku, kdy přistupují k 1. sv. přijímání). Impulz přišel od samotných rodičů, kteří chtějí své děti vést k Pánu Bohu. Záleží jim na tom, aby se naučily vnímat, co se při mši děje, zvláště při bohoslužbě slova, aby si z...