P. Josef Smola: Proměnění Páně (kázání)

P. Josef Smola: Proměnění Páně (kázání)

Ježíš se zjevuje třem apoštolům ve velké slávě. Ale vzápětí sestupuje dolů z hory a chystá se na utrpení kříže. I my přinášejme své obtíže ve spojení s Kristem, abychom pak mohli vstoupit do slávy jako Ježíš. (kázání P. Josefa Smoly, mše...

Zobrazit článek

P. Vladislav Brokeš: Táhneme své batohy (kázání)

P. Vladislav Brokeš: Táhneme své batohy (kázání)

Při mši svaté čerstvého novokněze P. Jana Barborky v jeho kaplanském působišti ve Vysokém Veselí se P. Vladislav Brokeš zamýšlel nad tím, že si každý neseme batoh nedorozumění, bolestí a trápení, ale Pán Ježíš nám nabízí, že nám s ním pomůže....

Zobrazit článek

P. Josef Smola: Ecclesia Kyriaké (kázání)

P. Josef Smola: Ecclesia Kyriaké (kázání)

Zamyšlení o církvi, Nové smlouvě, že každý z nás má bý »Skálou, na které Ježíš buduje Svou církev« a o svatých apoštolech Petrovi a Pavlovi. (kázání P. Josefa Smoly, mše svatá při svátku Svatých Petra a Pavla, Chrudim, neděle...

Zobrazit článek

P. Josef Smola: Chléb života (kázání)

P. Josef Smola: Chléb života (kázání)

Při prvním svatém přijímání jsme se zamýšleli nad dvojím pokrmem: každodenním a věčným. Spolu s kázáním si připomeňme i přímluvy a společné modlitby dětí a rodičů po svatém přijímání. (kázání P. Josefa Smoly, mše svatá s udílením...

Zobrazit článek

P. Jaroslav Axler: Nebuďme slepí! (kázání)

P. Jaroslav Axler: Nebuďme slepí! (kázání)

Při postní mši svaté si děti vyzkoušely, jaké to je nevidět. Pokusily se odhadovat, co drží v ruce, ale i jakou barvu jejich předmět má či kolik je na něm zobrazeno osob... Ve svém životě musíme vidět, abychom znali odpovědi na důležité otázky. (kázání...

Zobrazit článek

Náboženství 2007/2008 (21. lekce)

Náboženství 2007/2008 (21. lekce)

Článek vám přináší několik stručných myšlenek z pátečního vyučování náboženství v naší farnosti. Spolu s P. Josefem Smolou a P. Pavlem Hájkem postupně studujeme Katechismus katolické církve a navazujeme na

Zobrazit článek

Kázání otce Jaroslava Axlera 2007/2008

Kázání otce Jaroslava Axlera 2007/2008

Poděkování: Díky vstřícnosti otce Jaroslava si můžeme vzpomenout na kázání, která pronesl při školních mších svatých v roce 2007/2008. Při představení každé homilie vybíráme krátký výklad a uvádíme, kdo měl ten den přímluvy.

Zobrazit článek

Litanie loretánská

Litanie loretánská

Panno Marie, pomoz nám, abych s tebou dokázali naváhat hlubší vztah. Každý den mariánského měsíce 2008 jsme s Tebou rozjímali nad tajemstvími z litanií...

Zobrazit článek

Litanie loretánská

Litanie loretánská

Panno Marie, pomoz nám, abych s tebou dokázali letos v květnu naváhat hlubší vztah. Pomoz nám každý den rozjímat nad tajemstvími z litanií...

Zobrazit článek

Litanie loretánská

Litanie loretánská

Panno Marie, pomoz nám, abych s tebou dokázali letos v květnu naváhat hlubší vztah. Pomoz nám každý den rozjímat nad tajemstvími z litanií...

Zobrazit článek

P. Pavel Rousek: Na cestě s Ježíšem (kázání)

P. Pavel Rousek: Na cestě s Ježíšem (kázání)

Jak nás provází po cestě Pán Ježíš? A co znamená „čas ztracený pro Boha“? Otec Pavel Rousek odpověděl děvčatům na tyto otázky při kázání v Kočí, kam připutovali na pouť ze Slatiňan. (kázání P. Pavla Rouska, mše svatá v rámci pouti při...

Zobrazit článek