P. Josef Smola: Bůh v nebi i s námi (kázání)

P. Josef Smola: Bůh v nebi i s námi (kázání)

O synovství nás i Ježíše, pozemském přibližování Boží vznešenosti, myšlenkách svatého Augustina, hlásání evangelia, pokorné Panně Marii i oslavě obyčejného života se svatým Josefem... (kázání P. Josefa Smoly, mše svatá na slavnost...

Zobrazit článek

Golgota 2008: Pane, chci s Tebou vždy jít...

Golgota 2008: Pane, chci s Tebou vždy jít...

Prostřednictvím těchto internetových stránek a v chrudimském kostele probíhala po celou postní dobu 2008 Golgota. O co šlo? Co bylo cílem? Jak nakonec dopadla? Mohu z ní těžit i teď? Připomeňme si odpovědi na položené otázky...

Zobrazit článek

P. Jaroslav Axler: Rozděl se! (kázání)

P. Jaroslav Axler: Rozděl se! (kázání)

Jak získat dvojnásobnou radost z čokolády? Čím přispět do sbírky šatstva? Dá se rozdat pro druhé? O co všechno se dá rozdělit? Plno odpovědí i na mnohé další otázky přinese kázání z poslední „dvojciferné“ dětské mše svaté. (kázání...

Zobrazit článek

P. Josef Smola: Bůh se musel stát člověkem! (kázání)

P. Josef Smola: Bůh se musel stát člověkem! (kázání)

Při kázání si připomeneme slova Svatých otců nastiňující, proč se Bůh „musel“ stát člověkem. Ačkoliv je Ježíš Věčný Bůh, zároveň je pravým člověkem, který dědí postoje od Své Matky. Maria: »Ať se mi stane podle Tvého Slova.« Ježíš: »Ať se stane Tvá...

Zobrazit článek

P. Josef Smola: On volá, nenutí (kázání)

P. Josef Smola: On volá, nenutí (kázání)

Po devíti čteních přednesl na Bílou sobotu pan vikář promluvu, ve které mimo jiné připomenul slova, že už teď jsme se stali Božími dětmi, ale ještě to na sobě nevidíme. Ale že přijde čas, kdy sami sebe uvidíme tak, jak už nyní jsme. (kázání P. Josefa Smoly,...

Zobrazit článek

P. Jaroslav Axler: Postavme společně zeď (kázání)

P. Jaroslav Axler: Postavme společně zeď (kázání)

Homilie přináší nejen rozebírání podobenství o dělnících na vinici a „zmodernizovanou verzi“, ale též jej přemítá do otázky vztahu aktivních věřících během komunismu a těch, kteří začali do kostela chodit až po revoluci. (kázání P. Jaroslava Axlera,...

Zobrazit článek

Společná Křížová cesta

Společná Křížová cesta

Při jednom postním setkání mladých jsme se společně zamýšleli nad utrpením Pána Ježíše. Jako úkol každý dostal zaměřit se na vybrané zastavení a sepsat k němu modlitbu, myšlenku či poznámku. Výsledkem je společná křížová cesta, kterou předkládáme Pánu...

Zobrazit článek