Litanie loretánská

Litanie loretánská

Panno Marie, pomoz nám, abych s tebou dokázali letos v květnu naváhat hlubší vztah. Pomoz nám každý den rozjímat nad tajemstvími z litanií...

Zobrazit článek

P. Josef Smola: Duch Lásky (kázání)

P. Josef Smola: Duch Lásky (kázání)

Zamyšlení z Letnic o Duchu Svatém, který je Pravdou a Láskou, srovnání Staré a Nové smlouvy, o působení Ducha Svatého v nás či náročnosti života... (kázání P. Josefa Smoly, mše svatá na slavnost Seslání Ducha Svatého, Chrudim, neděle...

Zobrazit článek

P. Josef Smola: Bůh v nebi i s námi (kázání)

P. Josef Smola: Bůh v nebi i s námi (kázání)

O synovství nás i Ježíše, pozemském přibližování Boží vznešenosti, myšlenkách svatého Augustina, hlásání evangelia, pokorné Panně Marii i oslavě obyčejného života se svatým Josefem... (kázání P. Josefa Smoly, mše svatá na slavnost...

Zobrazit článek

Golgota 2008: Pane, chci s Tebou vždy jít...

Golgota 2008: Pane, chci s Tebou vždy jít...

Prostřednictvím těchto internetových stránek a v chrudimském kostele probíhala po celou postní dobu 2008 Golgota. O co šlo? Co bylo cílem? Jak nakonec dopadla? Mohu z ní těžit i teď? Připomeňme si odpovědi na položené otázky...

Zobrazit článek

P. Jaroslav Axler: Rozděl se! (kázání)

P. Jaroslav Axler: Rozděl se! (kázání)

Jak získat dvojnásobnou radost z čokolády? Čím přispět do sbírky šatstva? Dá se rozdat pro druhé? O co všechno se dá rozdělit? Plno odpovědí i na mnohé další otázky přinese kázání z poslední „dvojciferné“ dětské mše svaté. (kázání...

Zobrazit článek

P. Josef Smola: Bůh se musel stát člověkem! (kázání)

P. Josef Smola: Bůh se musel stát člověkem! (kázání)

Při kázání si připomeneme slova Svatých otců nastiňující, proč se Bůh „musel“ stát člověkem. Ačkoliv je Ježíš Věčný Bůh, zároveň je pravým člověkem, který dědí postoje od Své Matky. Maria: »Ať se mi stane podle Tvého Slova.« Ježíš: »Ať se stane Tvá...

Zobrazit článek

P. Josef Smola: On volá, nenutí (kázání)

P. Josef Smola: On volá, nenutí (kázání)

Po devíti čteních přednesl na Bílou sobotu pan vikář promluvu, ve které mimo jiné připomenul slova, že už teď jsme se stali Božími dětmi, ale ještě to na sobě nevidíme. Ale že přijde čas, kdy sami sebe uvidíme tak, jak už nyní jsme. (kázání P. Josefa Smoly,...

Zobrazit článek